Οι Προηγούμενες Διοργανώσεις

Δείτε τους νικητές των προηγούμενων διοργανώσεων, καθώς και στιγμιότυπα από τις Τελετές Απονομής

Digital Finance Awards 2022

Rewarding Excellence in Digital Banking and Digital Insurance

Η ταχεία εξέλιξη του Digital Transformation στον ευρύτερο Χρηματοοικονομικό Τομέα επηρεάζει καταλυτικά την λειτουργία και ανάπτυξη των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, και ειδικά των Τραπεζών, των Ασφαλιστικών Εταιρειών, όπως και των Fintech και Insurtech οικοσυστημάτων, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ανάπτυξης και παροχής σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών στην συγκεκριμένη Αγορά. Τα πρώτα Digital Finance Awards, είναι ο νέος σημαντικός θεσμός βράβευσης των καινοτόμων έργων και πρωτοβουλιών, αναδεικνύοντας τα επιτεύγματα και την συμβολή στον μετασχηματισμό του Χρηματοοικονομικού τομέα με στόχο απτά οφέλη σε πολίτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς.
Προετοιμάστε τις Υποψηφιότητες σας για να αξιολογηθούν από την Κριτική Επιτροπή, που συγκεντρώνει τα κορυφαία στελέχη της Αγοράς και διακεκριμένους Ακαδημαϊκούς από την Ελλάδα, Κύπρο και το εξωτερικό.

Digital Finance Awards 2022