Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Pillar #1: Digital Banking

Pillar # 1 addresses Banks, Neobanks, Fintechs, Vendors and Consultants having as purpose to recognize and attribute excellence in innovative projects, products, platforms, services and digital initiatives that upgrade Digital Banking and the wider Financial Sector.

1.1: Digitalized Products
Innovative digital products from conceptualization to design and launch

1.1.1 Best Internet Banking
1.1.2 Best Mobile App
1.1.3 Best Wallet
1.1.4 Best Digital Product Launch
1.1.5 Best International Digital Initiative

1.2: Retail Banking
Innovative systems, products, and services moving Retail banking to the digital era

1.2.1 Best Digital (Hybrid) Branch
1.2.2 Best Consumer / SME Lending Digital Initiative
1.2.3 Best Card Digital Initiative
1.2.4 Best Paperless Digital Initiative (ATM processing, e-signature, digital ID, etc.)

1.3: Corporate Banking
Innovative systems, platforms, and services enhancing Corporate digital banking

1.3.1 Best Corporate Financing Digital Initiative
1.3.2 Best Digitalized Corporate Branch (Centre)
1.3.3 Best Cash Management Digital Initiative
1.3.4 Best Merchant Acquiring Digital Initiative

1.4: Asset / Investment / Wealth Management – Wealthtech
Innovative systems, platforms, and services improving AssetWealth digital management

1.4.1 Best Private Banking / Wealth Management Digital Management
1.4.2 Best Financial Trading & Investment Portfolio Digital Initiative
1.4.3 Best Digital Assets (cryptocurrencies, tokenization, etc.) Initiative

1.5: Sustainability, Governance, Risk & Regulatory Compliance
Innovative systems, platforms, and services improving Regulated & Sustainable development

1.5.1 Best Green / ESG Initiative
1.5.2 Best Credit Risk Management Digital Initiative
1.5.3 Best Compliance / RegTech Initiative
1.5.4 Best Data-Privacy Digital Initiative
1.5.5 Best Non-Performing Exposures Digital Management
1.5.6 Best Analytics Digital Management

1.6: Payments
Digital Payments solutions, channels and services

1.6.1 Best Payment Project
1.6.2 Best Payments Processing Project
1.6.3Best Instant & Cross-Border Payment System

1.7: Customer First
Innovative front-end projects and effective go-to-market solutions

1.7.1 Best CRM / Data Analytics / Customer-Profiling Initiative
1.7.2 Best CX / Customer Loyalty Initiative
1.7.3 Best Digital Marketing / Social Media Initiative

1.8: Best People Performance Initiatives
Digital human-centric Initiatives best promoting people’s organization and performance

1.9: Best Financial Performance Initiatives
Digital Initiatives giving emphasis to timely financial performance

1.10: Process & Technology
Innovative interventions and high-tech upgrades enhancing business process models

1.10.1 Best Core Banking System Project
1.10.2 Best Cloud Computing / Data Center Project
1.10.3 Best Cyber-Security Project
1.10.4 Best Digital Transformation Initiative
1.10.5 Best Operations / Business Process / Agile / Development Project

1.11: Ecosystem
Innovative empowering and extending entrepreneurial functional connectivity

1.11.1 Best API Project
1.11.2 Best Fintech Solution

1.12: Digitalbanking / Miscellaneous (*)

Grand Awards
• Digital Bank of the year
• Digital Neo-bank (Fintech) of the year
• Digital Banking Provider of the year

Pillar #2: Digital Insurance

Pillar # 2 addresses Insurers, Re-insurers, Brokers, Insurance Agencies, Insurtechs, Vendors and Consultants having as purpose to recognize and attribute excellence in innovative projects, products, platforms, services and digital initiatives that upgrade Digital Insurance.

2.1: Digitalized Products
Innovative digital products from conceptualization to design and launch

2.1.1 Best Digital Initiative for Life Products
2.1.2 Best Digital Initiative for Automotive Product
2.1.3 Best Digital Initiative for Pension Products
2.1.4 Best Digital Initiative for Corporate Products
2.1.5 Best Digital Initiative for Investments’ Products
2.1.6 Best New Digital Product Launch

2.2: Digital Presence
Digital Initiatives of effective digital presence projects and services

2.2.1 Best Insurance Portal
2.2.2 Best Mobile App
2.2.3 Best Use of Technology for Claims

2.3: Customer First
Innovative front-end projects and effective go-to-market solutions

2.3.1 Best CRM / Data Analytics / Customer-Profiling Initiative
2.3.2 Best CX / Customer Loyalty Initiative
2.3.3 Best Digital Marketing / Social Media Initiative

2.4: Sustainability, Governance, Risk, & Regulatory Compliance
Innovative systems, platforms, and services improving Regulated & Sustainable development

2.4.1 Best Green / ESG Initiative
2.4.2 Best Underwriting Digital Initiative
2.4.3 Best Compliance Digital Initiative
2.4.4 Best Data-Privacy Digital Initiative
2.4.5 Best Analytics Digital Management

2.5: Best People Performance Initiatives
Digital human-centric Initiatives best promoting people’s organization and performance

2.6: Best Financial Performance Initiatives
Digital Initiatives giving emphasis to timely financial performance.

2.7: Process & Technology
Innovative interventions and high-tech upgrading enhancing business process models

2.7.1 Best Core System Project
2.7.2 Best Cloud Computing / Data Center Project
2.7.3 Best Cyber-Security Project
2.7.4 Best Digital Transformation Initiative
2.7.5 Best Operations / Business Process / Agile / Development Project

2.8: Ecosystem
Innovative empowering and extending entrepreneurial functional connectivity

2.8.1 Best API Project
2.8.2 Best Insurtech Solution
2.8.3 Best Crowdsourcing Initiative

2.9: Digital Insurance / Miscellaneous (*)

Grand Awards
• Digital Insurance Company of the Year
• Insurtech of the year
• Digital Insurance Provider of the Year

(*) Miscellaneous: Στην κατηγορία αυτή υποβάλλονται υποψηφιότητες οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμία από τις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες. Οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται σε αυτή την κατηγορία ελέγχονται από την κριτική επιτροπή και ο πρόεδρος αποφασίζει αν θα ταξινομηθούν σε υπάρχουσες (εννοιολογικά κοντινές κατηγορίες) ή θα δημιουργηθούν νέες κατηγορίες όπου και θα ενταχθούν. Η δημιουργία μια νέας τέτοιας κατηγορίας καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησής της είναι εξολοκλήρου υπό την εποπτεία της κριτικής επιτροπής. Η εταιρεία που υποβάλλει την υποψηφιότητα στην κατηγορία Miscellaneous δεν έχει το δικαίωμα επιλογής δημιουργίας νέας κατηγορίας ή ένταξης της υποψηφιότητάς της στις ήδη υπάρχουσες, αυτό το αναλαμβάνει αυτόματα με την υποβολή της υποψηφιότητας η κριτική επιτροπή και την τελική απόφαση την επικυρώνει ο Πρόεδρός της.

Platinum Award

Απονέμεται στην υποψηφιότητα η οποία συγκέντρωσε την υψηλότερη Βαθμολογία από
την Κριτική Επιτροπή, ανάμεσα στο σύνολο των νικητών στον συγκεκριμένο Πυλώνα.

Gold – Silver – Bronze Βραβεία

Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver ή/και Bronze βραβεία.
Είναι πιθανό να δοθούν περισσότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου υπάρχουν
ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων, ή λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης,
όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver ή/και Bronze βραβεία.
Είναι πιθανό να δοθούν περισσότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου υπάρχουν
ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων, ή λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης,
όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία 

Gold (Χρυσό)

Η μια υποψηφιότητα που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία της κατηγορίας και βρίσκεται πάνω από το γενικό μέσο όρο. Εφόσον υπάρξει ισοβαθμία, δύνανται να δοθούν ισάριθμα Gold.

Silver (Αργυρό)

Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν τις αμέσως επόμενες βαθμολογίες ανά κατηγορία)

Bronze (Χάλκινο)

Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από το όριο βράβευσης όπως αυτός ορίζεται από το μέσο όρο του συνόλου των βαθμολογιών).

Για να δοθεί η τριπλή κατηγοριοποίηση Gold, Silver, Bronze θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) υποψηφιότητες στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, τότε η συγκεκριμένη κατηγορία ενοποιείται /συγχωνεύεται με άλλη μέσα στην ίδια ενότητα.

Κορυφαία Βραβεία

• Digital Bank of the Υear
• Fintech of the Υear
• Digital Banking Provider of the Υear
• Digital Insurance Company of the Υear
• Insurtech of the Υear
• Digital Insurance Provider of the Υear

Ο τίτλος απονέμεται, άνευ υποψηφιότητας με βάση τη συνολική αξιολόγηση όλων των επιμέρους
υποψηφιοτήτων κάθε συμμετέχουσας εταιρείας στον πυλώνα 1 & 2.

Πιο συγκεκριμένα: το Platinum βραβείο λαμβάνει 10 πόντους,
Gold βραβείο λαμβάνει 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και τοBronze βραβείο 1 πόντο

Σημαντική Σημείωση: Για την συμμετοχή στα παραπάνω Κορυφαία Βραβεία
λαμβάνεται υπόψη η Εταιρεία η οποία υποβάλει την υποψηφιότητα.