Κρατήστε με ενήμερο για τα Digital Finance Awards 2025

Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Pillar #1: Digital Banking

1.1: Digitalized Banking Products
Innovative digital products from conceptualization to design and launch.

1.1.1 Best Internet Banking
1.1.2 Best Mobile App
1.1.3 Best Wallet
1.1.4 Best Digital Product Launch
1.1.5 Best International Digital Initiative

1.2: Digital Presence & Retail Banking
Innovative systems, products, and services moving Retail banking to the digital era.

1.2.1 Best Digitalized / Hybrid / Phygital Branch
1.2.2 Best Consumer / SME Lending Digital Initiative
1.2.3 Best Card Digital Initiative

1.2.4 Best Paperless Digital Initiative (ATM processing, e-signature, digital ID, etc.)

1.3: Corporate Banking
Innovative systems, platforms, and services enhancing Corporate digital Banking.

1.3.1 Best Corporate Financing Digital Initiative
1.3.2 Best Merchant Acquiring Digital Initiative
1.3.3 Best Cash Management Digital Initiative

1.4: Asset / Investment/ Wealth Management – Wealthtech
Innovative systems, platforms, and services improving Asset-Wealth digital management.

1.4.1 Best Private Banking / Wealth Management Digital Initiative
1.4.2 Best Financial Trading & Investment Portfolio Digital Initiative
1.4.3 Best Digital Assets Initiative (cryptocurrencies, tokenization, etc.)
1.4.4 Best Infrastructure/Industry Funding Management Digital Initiative

1.5: Sustainability, Governance, Risk & Regulatory Compliance
Innovative systems, platforms, and services improving Regulated & Sustainable development, e.g. Renewable Energy.

1.5.1 Best ESG Initiative or Product
1.5.2 Best ESG Reporting [NEW]
1.5.3 Best Credit Risk Management Digital Initiative
1.5.4 Best Compliance / RegTech Digital Initiative
1.5.5 Best Green/Climate Project Initiative [NEW]
1.5.6 Best Social Diversity / Equality Initiative [NEW]
1.5.7 Best NPEs Digital Management [NEW]

1.6: Payments
Digital Payments solutions, channels and services.

1.6.1 Best Payments Initiative [NEW]
1.6.2 Best Payments App & Transaction Processing Digital Initiative
1.6.3 Best PSD/2 & Strong Customer Authentication (SCA) Digital Initiative [NEW]
1.6.4 Best Payments Processing Project

1.7: Customer First
Innovative front-end projects and effective go-to-market solutions.

1.7.1 Best CRM / Data Analytics / Customer-Profiling Initiative
1.7.2 Best CX / Customer Loyalty Initiative
1.7.3 Best Digital Marketing / Social Media Initiative [NEW]
1.7.4 Best AI-driven Initiative [NEW]

1.8: Best Human Resources Performance Digital Initiative
Digital HR human-centric Digital Management.

1.9: Best Financial Performance Initiatives
Digital Initiatives giving emphasis to timely financial performance.

1.10: Process & Technology
Innovative interventions and high-tech upgrades enhancing business process models.

1.10.1 Best Core Banking System Project
1.10.2 Best Cloud Computing / Data Center Project
1.10.3 Best Cyber-threat Protection and Cyber-Security Project
1.10.4 Best Digital Transformation Initiative
1.10.5 Best Operations / Business Process / Agile Development Project

1.11: Ecosystem
Innovative empowering and extending entrepreneurial functional connectivity.

1.11.1 Best API Project
1.11.2 Best Fintech Solution
1.11.3 Best Digital Platform
1.11.4 Best Embedded Finance & BaaS Digital Solutions

1.12: Miscellaneous (*)

Grand Awards
– Digital Bank of the Υear
– Neo-bank or Fintech of the Υear
– Digital Banking Provider of the Υear

(*) Miscellaneous: Στην κατηγορία αυτή υποβάλλονται υποψηφιότητες οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμία από τις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες. Οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται σε αυτή την κατηγορία ελέγχονται από την κριτική επιτροπή και ο πρόεδρος αποφασίζει αν θα ταξινομηθούν σε υπάρχουσες (εννοιολογικά κοντινές κατηγορίες) ή θα δημιουργηθούν νέες κατηγορίες όπου και θα ενταχθούν. Η δημιουργία μια νέας τέτοιας κατηγορίας καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησής της είναι εξ ολοκλήρου υπό την εποπτεία της κριτικής επιτροπής. Η εταιρεία που υποβάλλει την υποψηφιότητα στην κατηγορία Miscellaneous δεν έχει το δικαίωμα επιλογής δημιουργίας νέας κατηγορίας ή ένταξης της υποψηφιότητάς της στις ήδη υπάρχουσες, αυτό το αναλαμβάνει αυτόματα με την υποβολή της υποψηφιότητας η κριτική επιτροπή και την τελική απόφαση την επικυρώνει ο Πρόεδρός της.

Pillar #2: Digital Insurance

2.1: Digitalized Insurance Products
Innovative digital products from conceptualization to design and launch.

2.1.1 Best Digital Initiative for Life Products
2.1.2 Best Digital Initiative for Automotive Product
2.1.3 Best Digital Initiative for Pension Products
2.1.4 Best New / special Digital Product Launch
2.1.5 Best Digital Initiative for Consumer or Corporate Investment Products

2.2: Digital Presence
Innovative systems & effective digital presence projects and services.

2.2.1 Best Insurance Portal
2.2.2 Best Mobile App
2.2.3 Best Use of Technology for Claims
2.2.4 Best Paperless Digital Initiative

2.3: ESG – Sustainability, Governance, Risk & Regulatory Compliance
Innovative systems, platforms, and services improving Regulated & Sustainable development

2.3.1 Best Green / ESG Initiative or Product
2.3.2 Best ESG Reporting [NEW]
2.3.3 Best Risk, Compliance, Regtech & Data Privacy Digital Initiative
2.3.4 Best Analytics Digital Management
2.3.5 Best Digital Initiative on Insurance Awareness to People [NEW]

2.4: Customer First
Innovative front-end projects and effective go-to-market solutions

2.4.1 Best CRM / Data Analytics / Customer-Profiling Initiative
2.4.2 Best CX / Customer Loyalty Initiative
2.4.3 Best Digital Marketing / Social Media Initiative [NEW]
2.4.4 Best Payments Processing Project [NEW]
2.4.5 Best AI-driven Initiative [NEW]

2.5: Best Human Resources Performance Digital Initiative
Digital HR human-centric Digital Management

2.6: Best Financial Performance Initiatives
Digital Initiatives giving emphasis to timely financial performance

2.7: Process, Technology & Embedded Services
Innovative interventions and high-tech upgrading enhancing business process models

2.7.1 Best Core System Project
2.7.2 Best Cloud Computing / Data Center Project
2.7.3 Best Cyber-threat Protection and Cyber-Security Project
2.7.4 Best Digital Transformation Initiative
2.7.5 Best Operations / Business Process / Agile Development Project

2.8: Ecosystem
Innovative empowering and extending entrepreneurial functional connectivity

2.8.1 Best API Project
2.8.2 Best Insurtech Solution
2.8.3 Best Digital Platform
2.8.4 Best Monitoring & Optimization Tools Solutions

2.9: Miscellaneous (*)

Grand Awards
– Digital Insurance Company of the Υear
– Insurtech of the Υear
– Digital Insurance Provider of the Υear

(*) Miscellaneous: Στην κατηγορία αυτή υποβάλλονται υποψηφιότητες οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμία από τις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες. Οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται σε αυτή την κατηγορία ελέγχονται από την κριτική επιτροπή και ο πρόεδρος αποφασίζει αν θα ταξινομηθούν σε υπάρχουσες (εννοιολογικά κοντινές κατηγορίες) ή θα δημιουργηθούν νέες κατηγορίες όπου και θα ενταχθούν. Η δημιουργία μια νέας τέτοιας κατηγορίας καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησής της είναι εξ ολοκλήρου υπό την εποπτεία της κριτικής επιτροπής. Η εταιρεία που υποβάλλει την υποψηφιότητα στην κατηγορία Miscellaneous δεν έχει το δικαίωμα επιλογής δημιουργίας νέας κατηγορίας ή ένταξης της υποψηφιότητάς της στις ήδη υπάρχουσες, αυτό το αναλαμβάνει αυτόματα με την υποβολή της υποψηφιότητας η κριτική επιτροπή και την τελική απόφαση την επικυρώνει ο Πρόεδρός της.

Βραβεύσεις / Διακρίσεις

Platinum Award
Απονέμεται στην υποψηφιότητα η οποία συγκέντρωσε την υψηλότερη Βαθμολογία από την Κριτική Επιτροπή, ανάμεσα στο σύνολο των νικητών στον συγκεκριμένο Πυλώνα.

Gold – Silver – Bronze Βραβεία
Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver ή/και Bronze βραβεία. Είναι πιθανό να δοθούν περισσότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου υπάρχουν ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων, ή λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία.

Gold (Χρυσό): Η μια υποψηφιότητα που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία της κατηγορίας και βρίσκεται πάνω από το γενικό μέσο όρο. Εφόσον υπάρξει ισοβαθμία, δύνανται να δοθούν ισάριθμα Gold.

Silver (Αργυρό): Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν τις αμέσως επόμενες βαθμολογίες ανά κατηγορία)

Bronze (Χάλκινο): Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από το όριο βράβευσης όπως αυτός ορίζεται από το μέσο όρο του συνόλου των βαθμολογιών). Για να δοθεί η τριπλή κατηγοριοποίηση Gold, Silver, Bronze θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) υποψηφιότητες στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, τότε η συγκεκριμένη κατηγορία ενοποιείται /συγχωνεύεται με άλλη μέσα στην ίδια ενότητα.

Κορυφαία Βραβεία

  • Digital Bank of the Υear
  • Neo-bank or Fintech of the Υear
  • Digital Banking Provider of the Υear
  • Digital Insurance Company of the Υear
  • Insurtech of the Υear
  • Digital Insurance Provider of the Υear

Ο τίτλος απονέμεται, άνευ υποψηφιότητας με βάση τη συνολική αξιολόγηση όλων των επιμέρους υποψηφιοτήτων κάθε συμμετέχουσας εταιρείας στον πυλώνα 1 & 2.

Πιο συγκεκριμένα: το Platinum βραβείο λαμβάνει 10 πόντους, Gold βραβείο λαμβάνει 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και τοBronze βραβείο 1 πόντο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Για την συμμετοχή στα παραπάνω Κορυφαία Βραβεία λαμβάνεται υπόψη η Εταιρεία η οποία υποβάλει την υποψηφιότητα.